Renovering av Carlsson OA-116

Påbörjat renoveringen av OA-116 och det kommer ta tid och kraft. Bas och mellanregister elementen ska bytas. Nya interna kablar samt terminal ska dit. Mycket skrapa och slipa innan lasyren ska på.

Print Form

Comments are closed.